REVÍZIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Revízie technických zariadení a infraštruktúry

INŠPEKCIA STAVIEB

Inšpekcia stavieb a budov

PORADENSTVO

Poradenstvo pre zodpovedné a efektívne firmy

VZDELÁVANIE

Vzdelávanie pracovníkov

Sme špecialistami v oblasti pravidelných kontrolných činností (revízií) technických zariadení, infraštruktúry, inšpekcie stavieb a budov. Súčasne poskytujeme v týchto oblastiach poradenstvo vrátane činností BOZP, PO, EKO a ISO. Pre našich klientov realizujeme pravidelné školenia a vzdelávame ich pracovníkov v týchto oblastiach. Poskytujeme aplikácie a dátové centrá pre zdielanie dát a riadenie agendy danej problematiky.

Pravdivé informácie a užitočné riešenia

Našou ambíciou je byť spoločnosťou s najlepšími expertami, poskytujúcou úplne nezávislé inšpekčné služby v oblasti technických zariadení, infraštruktúry a stavieb. Súčasne vytvárame inštitúciu, ktorá poskytne vzdelávanie a pravidelné testovanie znalostí pracovníkov na špičkovej úrovni.

 • Inšpekčná organizácia poskytujúca pravdu a úžitok.
 • Vaše požiadavky riešime už dnes.
 • Komplexná služba, všetky druhy revízií tech. zariadení – Jeden obchodný partner.
 • Máme globálny presah a spolupracujeme s radou subjektov na medzinárodnej úrovni.
 • Eliminujeme riziká a zabezpečíme právne zastupovanie.
 • Trvale informujeme štatutárnych zástupcov o zistených pravdivých údajoch.
 • Jedna faktúra mesačne – rovnaká čiastka každý mesiac, minimum dokladov.
 • Eliminujeme riziká, sankcie a škody.
 • Chránime ľudský život – Znižujeme v organizáciach počty pracovných úrazov.
 • Úspora nákladov – Znižujeme energetickú náročnosť.
 • Flexibilita a kontrola – Dokumentáciu zdielate v zabezpečenom dátovom centre v el. podobe.
 • Sledovaním expirácií strážime vaše legislatívne povinnosti.
 • Poskytujeme a zabezpečujeme pravdivé informácie o stave vášho majetku a aktív.
 • Evidujeme a kontrolujeme odstraňovanie zistených závad.
 • Trvale vzdelávame a testujeme vašich pracovníkov.
 • Vyzvite nás prosím k spolupráci.
Prípadové štúdie